Koncepcja

Projekt wykonawczy to ostateczna wersja powstała po uzgodnieniach. Zawiera plansze z rzutami, spis roślin, zestawienie materiałów oraz opis wykonania i pielęgnacji. Jest podstawą do wykonania kosztorysu i samego ogrodu.

projekt wykonawczy 1
projekt wykonawczy 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego