Koncepcja

Plansze koncepcyjne zawierają planowany układ ogrodu, przebieg nawierzchni, rozmieszczenie roślin, elementów małej architektury, oświetlenia. Dołączony jest spis ze wstępnym doborem roślin.

koncepcja 1
koncepcja 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego