Budownictwo wielorodzinne

zdjęcie budownictwa wielorodzinnego

Tereny przy zabudowie wielorodzinnej, instytucjach i terenach użyteczności publicznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego